logo
ÖSYM TYT Temel Matematik Örnek Sorular
1.


Eş parçalara ayrılmış olan yukarıdaki şekilde, boyalı
parçaların alanları toplamının şeklin toplam alanına
oranı kaçtır?

Doğru Cevap: "B" Cevabım B
Soru Açıklaması
2.
sayılarının sayı
doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden
hangisi gibi olur?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
3.


ifadesinin değeri kaçtır? 
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki çemberlerin içine birer tam sayı, karelerin
içine ise toplama ( + ) ya da çarpma ( x ) işlemlerinden
biri yazılıyor. Karenin içindeki işlem o karenin üstündeki
iki çemberin içindeki sayılara uygulanıp elde edilen
sonuç o karenin altındaki çembere yazılarak aşağıdaki
diyagram oluşturuluyor.Buna göre; K, L ve M harflerinin yerine yazılacak
sayı ve işlemler aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir? 

 
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
5.


Buna göre, toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
6.
a, b, c, d, e gerçel sayıları

a<b<c

b<d<e

eşitsizliklerini sağlıyor

Buna göre, aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi
her zaman doğrudur?
Doğru Cevap: "A" a < d
Soru Açıklaması
7.
x ve y gerçel sayıları için3x- y =2 olduğuna göre

I. y pozitif ise x pozitiftir.
II. y tam sayı ise x tam sayıdır.
III. x tam sayı ise y tam sayıdır.

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması
8.


eşitsizliğini sağlayan tüm gerçel sayıların sayı
doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden
hangisidir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki tabloda bazı varlıkların kütlelerinin kilogram
cinsinden yaklaşık değerleri verilmiştir.Bu tabloya göre;oranlar arasındaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
10.
. Siyah ve beyaz kareler kullanılarak şekildeki gibi bir
süsleme yapılmıştır.Bu süslemede toplam 37 siyah kare bulunduğuna
göre, kaç beyaz kare vardır?
Doğru Cevap: "E" 39
Soru Açıklaması
logo
ÖSYM TYT Temel Matematik Örnek Sorular
11.
a ve b tam sayıları içina a-b tek sayı olmak üzereifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
12.
İçinde harf ya da rakam yazılı olan aşağıdaki şekillerden
biri rastgele seçiliyor.Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin seçilme
olasılığı daha fazladır?
Doğru Cevap: "C" Harf yazılı daire
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki Venn şemasında
 *''' kuşlar kümesi K,
 *''' uçabilen kuşlar kümesi U,
*'''  siyah renkli hayvanlar kümesi S
ile gösterilmiştirBuna göre, yukarıdaki şemada boyalı bölgenin
temsil ettiği küme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Uçamayan siyah renkli kuşlar
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
15.
Bir P (x) polinomunun  x -a  ile bölümünden elde edilen kalan P (a) değeridir.

k bir gerçel sayı olmak üzere:polinomunun x-k  ile bölümünden elde edilen
kalan 8 olduğuna göre, k kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
16.
a tane rafı olan bir kitaplığın her bir rafında b tane kitap
bulunmaktadır. Bu kitaplığın her bir rafına c tane kitap
daha yerleştiriliyor.

Buna göre, son durumda kitaplıkta bulunan toplam
kitap sayısının a, b ve c türünden ifadesi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" a.(b +c)
Soru Açıklaması
17.
şeklinde n elemandan oluşan veri grubu
için bu veri grubundaki sayıların toplamının veri sayısına
bölümüne aritmetik ortalama denir veeşitliği ile gösterilir.
Bu veri grubunun standart sapması (S) iseile hesaplanır.
Bir firmanın sunduğu yeni bir çikolata çeşidini, belirli bir
haftanın hafta içi günlerinde satın alan kişi sayıları
aşağıdaki tabloda verilmiştir.Buna göre, bu kişi sayılarından oluşan veri grubunun
standart sapması kaçtır?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
18.
. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru
sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki
sayıya, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik
ortalamasına o veri grubunun medyanı(ortanca) denir.
Bir kahve firması sunduğu yeni bir kahve çeşidi için
müşterilerine, 1’den 5’e kadar rakamlarla puanlandırılan
bir müşteri memnuniyet anketi uygulamıştır. Bu ankete
katılanlar tarafından verilen puanların kişi sayısına göre
dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.Buna göre, bu ankete katılanlar tarafından verilen
puanların oluşturduğu veri grubunun medyanı
kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
19.
Elinde beyaz, siyah ve kırmızı renkli boyalar bulunan bir
ressam bu boyaları kullanarak gri ve pembe renkli
boyaları aşağıdaki kurallara göre elde edecektir.
*'''' Gri renkli boya elde etmek için sadece beyaz ve
siyah renkli boyalar sırasıyla 1 ve 2 sayıları ile
doğru orantılı olacak şekilde kullanılacaktır.
*''' Pembe renkli boya elde etmek için sadece beyaz
ve kırmızı renkli boyalar sırasıyla 1 ve 3 sayıları ile
doğru orantılı olacak şekilde kullanılacaktır.
Eşit miktarda gri ve pembe renkli boya elde eden bu
ressam, toplam 140 gram beyaz renkli boya
kullanmıştır.

Buna göre ressam, siyah ve kırmızı renkli
boyalardan toplam kaç gram kullanmıştır?

 
Doğru Cevap: "B" 340
Soru Açıklaması
20.
Bir iş ilanına toplam 93 aday başvurmuştur. İlana
başvuran erkek adayların dörtte birinin, kadın adayların
ise beşte birinin başvurusu geçersiz sayılmıştır.

Başvurusu geçerli olan erkek ve kadın aday sayısı
eşit olduğuna göre, başvurusu geçersiz sayılan
toplam kaç aday vardır?
Doğru Cevap: "C" 23
Soru Açıklaması
logo
ÖSYM TYT Temel Matematik Örnek Sorular
21.
Yanıcı ucu şekildeki gibi kahverengi olan 12 kibrit
aşağıdaki gibi dizilmiştir.Bu kibritler sadece yanıcı uçlarından alev almakta ve
alev alan bir kibritin tamamı yanmaktadır. Ayrıca, yanan
bir kibritteki alev, kibritin yanıcı olmayan ucuna geldiği
yerde başka bir kibritin yanıcı ucu varsa bu kibrit de alev
almaktadır.

Buna göre, A kibriti yanıcı ucundan alev aldıktan
sonra son durumda yanmayan kibrit sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 7
Soru Açıklaması
22.
Aşağıda, sekiz bölmeden oluşan bir çark verilmiştir.Bu çarkın bölmelerine, art arda gelen her dört
bölmedeki sayıların toplamı 44 olacak şekilde sayılar
yazılacaktır.

Buna göre, boyalı iki bölmeye yazılacak sayıların
toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 40
Soru Açıklaması
23.
Dairesel bir yarış parkurunda Efe başlangıç noktasından
harekete başlıyor. Furkan ise Efe’den 20 dakika sonra
aynı noktadan zıt yönde harekete başlıyor. Her ikisi de
yol boyunca hiç mola vermeden sabit hızlarla hareket
ediyorlar.
Efe, harekete başladıktan 36 dakika sonra Furkan ile ilk
kez karşılaşıyor. Bu karşılaşmadan bir süre sonra Efe
ile Furkan başlangıç noktasına aynı anda varıyor ve bir
turu tamamlıyorlar.

Efe ile Furkan ilk kez karşılaştıklarında saat 13.00
olduğuna göre, bir turu tamamladıklarında saat
kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 13.24
Soru Açıklaması
24.
. Aşağıda, alanının % 20’si vesikalık fotoğraf için ayrılan
bir öğrenci kimlik kartının görünümü verilmiştir.Boyutları 4 birim x 6 birim olan bir vesikalık fotoğraf,
bilgisayar ortamında kenarlarından eşit oranda
küçültülerek ilgili alanı tam olarak dolduracak şekilde
yapıştırıldığında bu fotoğrafın çevresi 10 birim
olmaktadır.

Buna göre, bu kimlik kartının alanı kaç birimkaredir?

 
Doğru Cevap: "D" 30
Soru Açıklaması
25.
Derya, yıkadığı eşit sayıdaki gömlek ve pantolonları
doğrusal olan boş bir çamaşır ipine tek sıra hâlinde
asmıştır. Elinde yeterli sayıda mandal olmadığı için
yan yana bulunan her iki giysiyi mandallarından biri
ortak olacak şekilde asan Derya; her bir gömlek için
3 mandal, her bir pantolon için 2 mandal kullanmıştır.

Derya bu giysileri asmak için toplam 64 mandal
kullandığına göre, çamaşır ipine toplam kaç
gömlek asmıştır?
Doğru Cevap: "B" 21
Soru Açıklaması
26.
Aslı üç günlük bayram boyunca gelen misafirlerine
şeker ikram etmiştir. Bayramın birinci günü 30, ikinci
günü 25 ve üçüncü günü 20 misafir gelmiş ve her biri
birer şeker almıştır. Başlangıçta şekerliğinde 100 şekeri
bulunan Aslı, bayram boyunca şekerliğine yeni şeker
eklememiştir.

Buna göre; bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü
sonunda şekerlikte kalan şeker sayısı aşağıdaki
sütun grafiklerinin hangisinde doğru olarak
gösterilmiştir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
27.
Bir kentte 2 ilçe, her ilçede 3 semt, her semtte 12
mahalle bulunmaktadır. Sağlık kuruluşu olarak her 6
mahallede bir sağlık ocağı, her semtte bir sağlık
merkezi ve her ilçede bir hastane vardır.

Buna göre, bu kentte toplam kaç sağlık kuruluşu
vardır?
Doğru Cevap: "C" 20
Soru Açıklaması
28.
Bir mağazadaki şapka, gömlek ve pantolon modellerine
ait renk seçenekleri aşağıdaki katalogda gösterilmiştir.Ali, bu katalogdan her biri farklı renkte olacak biçimde
bir şapka, bir gömlek ve bir pantolon seçecektir.

Buna göre, Ali bu seçimi kaç farklı şekilde
yapabilir?
Doğru Cevap: "C" 7
Soru Açıklaması
29.
Defne; hafta içi iki gün ve hafta sonu bir gün olmak
üzere, haftada üç gün bir spor salonunda antrenman
yapmaktadır. Haftanın her günü açık olan bu spor
salonunda Defne, antrenman yapacağı günleri rastgele
belirlemektedir.

Buna göre; Defne’nin herhangi bir haftada salı,
perşembe ve cumartesi günlerinde antrenman
yapma olasılığı kaçtır?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
30.
Aşağıda; bir noktada kesişen k, l ve m doğruları
arasındaki açılar şekildeki gibi verilmiştir.Şekilde a=f olduğuna göre,

I.      a=c
II.     b=e

III.   d=f

eşitliklerinden hangileri her zaman doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo
ÖSYM TYT Temel Matematik Örnek Sorular
31.


Şekildeki mavi renkli direğin 5 metre sağında bir lamba,
10 metre solunda ise bir duvar bulunmaktadır. Bu
direğin yüksekliği 9 metre, lambanın yüksekliği ise 12
metredir.

Buna göre, direğin duvar üzerinde oluşturduğu
gölgenin yüksekliği h kaç metredir?
Doğru Cevap: "C" )3
Soru Açıklaması
32.
Kare biçimindeki bir kâğıt aşağıdaki gibi kesikli

çizgilerden kesilerek alanları oranıolan iki parçaya

ayrılıyor.Buna göre, I. parçanın çevresinin II. parçanın
çevresine oranı kaçtır?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
33.


Dikdörtgen biçimindeki parkın çevresi şekildeki gibi kare
biçimindeki gri taşlarla tamamen çevrilmiştir. Sonra, bu
taşlarla aynı büyüklükteki kare biçimindeki turuncu
kaplamalar yan yana dizilerek bir yürüyüş yolu
yapılmıştır. Parkın geri kalan kısmı ise 192 metrekare
büyüklüğünde yeşil alan olarak ayrılmıştır.

Buna göre, yürüyüş yolunun alanı kaç
metrekaredir?
Doğru Cevap: "C" 128
Soru Açıklaması
34.
Bir kenar uzunluğu 8 birim olan kare şeklindeki kumaş;
A, B, C ve D bulundukları kenarların orta noktaları
olmak üzere, önce Şekil 1’deki gibi AB doğrusu
boyunca, ardından Şekil 2’deki gibi OD doğrusu
boyunca katlanarak Şekil 3 elde ediliyor.Sonra katlanan bu kumaş birim olacak biçimde,
EF doğrusu boyunca kesilip bu doğrunun altında kalan
küçük parçalar atılıyorBuna göre, kalan kumaş açıldığında bu kumaşın
oluşturduğu şeklin çevresi kaç birimdir?
Doğru Cevap: "A" 36
Soru Açıklaması
35.


Buna göre, ABCDEF düzgün altıgeninin çevresi kaç
birimdir?
Doğru Cevap: "C" 24
Soru Açıklaması
36.


Şekildeki dairesel saatte 4, 5 ve 8 rakamlarını
gösteren noktaları birleştiren doğru parçalarının
oluşturduğu açının ölçüsü kaç derecedir?
Doğru Cevap: "C" 120
Soru Açıklaması
37.
Yarıçapı r olan bir dairenin alanıformülü ile
hesaplanır.
Yarıçapları 1 birim olan dört çember, her bir çember iki
çembere teğet olacak biçimde şekildeki gibi çiziliyor.
Sonra, bu çemberlerin merkezlerinden geçen mavi
renge boyalı bir daire aşağıdaki gibi oluşturuluyor.Buna göre, bu dairenin alanı kaç birimkaredir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
38.
27 birim küpten oluşan soldaki küpten 10 birim küp
çıkarılarak sağdaki cisim elde edilmiştir.Buna göre, cismin yüzey alanı küpün yüzey alanına
göre kaç birimkare değişmiştir?
Doğru Cevap: "E" 8 birim kare artmıştır.
Soru Açıklaması
39.
Taban yarıçapı r ve yüksekliği h olan bir dik dairesel
silindirin hacmiformülü ile hesaplanır.
Taban yarıçapı 4 birim ve yüksekliği 9 birim olan dik
dairesel silindir biçimindeki bir sürahinin tamamı suyla
doludur. Suyun bir kısmı, taban yarıçapları 2 birim olan
dik dairesel silindir biçimindeki içi boş iki özdeş bardağa
boşaltıldığında bardaklar tamamen suyla doluyor.
Son durumda sürahide kalan su yüksekliği ile
bardaklardaki su yükseklikleri birbirine eşit oluyor.

Buna göre, bir bardaktaki su yüksekliği kaç
birimdir?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
40.
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.